پیدا

نتایج مسابقات فوتسال بزرگداشت هفته ت رده نونهالان بخش آبش احمد1397

درخواست حذف اطلاعات

قوشابلاغ 1 شهیدیاری 0 شهریار 5 سیدال 2 تربیت بدنی 2 قلعه کندی 2 انصارالحسین2
ثارالله 0 سیدال 0 نفت قره وانلو 0 شهید یاری 2 شهریار 1 ثارالله 3 ایثار 0 تربیت بدنی 7 انصارالحسین 1 قلعه کندی 2 انصارالحسین0 تربیت بدنی4 ایثار آباد 0 شهریار 1 قوشابلاغ 0 شهیدیاری1 نفت قره وانلو 0 شهیدیاری6 سیدال 2 نفت قره وانلو 3
قوشابلاغ0 تربیت بدنی2 ثارالله 0 قلعه کندی2 ایثار آباد0 ثارالله 0 قلعه کندی 0 انصارالحسین 3 ایثار آباد0 سیدال 3
قوشابلاغ0 نفت قره وانلو2 شهریار 1 قلعه کندی3 شهیدیاری2 تربیت بدنی 1 نفت قره وانلو0 رده بندی شهیدیاری4 نفت قره وانلو0 فینال تربیت بدنی 1 قلعه کندی 0