پیدا

نتایج مسابقات فوتسال بزرگداشت هفته ت رده نوجوانان بخش آبش احمد1397

درخواست حذف اطلاعات

قنادی دنیوی1
پیرایش یونیک1
نجف 5
ممشلو 1
ستارگان5 آباد 0 دلاوران 3
آجودان آباد1
دلاوران4 آباد4 ستارگان5 آجودان آباد2
پیرایش یونیک3
ممشلو0 نجف 2
قنادی دنیوی2
قنادی دنیوی3
ممشلو0 نجف 4
پیرایش یونیک0
دلاوران 4
ستارگان 2
آجودان آباد1
آباد 0 نجف 5
ستارگان 4 قنادی دنیوی 5
دلاوران 1 رده بندی
ستارگان 3
دلاوران 2 فینال قنادی دنیوی3
نجف 1